Zaprzysiężenie Konsula

12.12.2013

12 grudnia 2013 roku, w ambasadzie Luksemburga w Warszawie, poznaniak, dr Paweł Kuraszkiewicz został oficjalnie zaprzysiężony na Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg z jurysdykcją w województwie wielkopolskim i lubuskim.

W uroczystości wziął udział ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburg w Polsce pan George Faber oraz przedstawiciele instytucji państwowych i korpusu dyplomatycznego. Otwarcie konsulatu przyczyni się do promocji kontaktów gospodarczych, handlowych oraz współpracy naukowej i kulturalnej między krajami, a także do ochrony szeroko pojętych interesów ich obywateli.