Wywiad z Pawłem Kuraszkiewiczem, Konsulem Honorowym Luksemburga w Poznaniu