69. rocznica wyzwolenia Słońska

31.01.2014

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Słońsku. Po niej uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem na Placu Kombatantów. W dalszej części obchodów przeprowadzono poczty sztandarowe na Cmentarz Janiecki, gdzie wystąpił wójt gminy, zaproszeni goście i odbył się Apel Pamięci oraz salwa honorowa ku czci ofiar II wojny światowej

W kolejnym etapie dzieci i młodzież z Niemiec i Polski przedstawiły program artystyczny w sali wiejskiej.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, kombatanckie medale honorowe i dyplomy.

Organizatorem był Urząd Gminy w Słońsku.