Spotkanie Noworoczne z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem oraz Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem

04.01.2015