Uroczystość otwarcia Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Białymstoku

05.12.2015

Dnia 5 grudnia 2015, pan Konsul Paweł Kuraszkiewicz wziął udział w uroczystości otwarcia Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Białymstoku. Pan Adam Byglewski został oficjalnie zaprzysiężony na Konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga z jurysdykcją w województwie podlaskim i lubelskim. W uroczystości wziął udział Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce Jego Ekscelencja Georges Faber oraz przedstawiciele instytucji państwowych, korpusu dyplomatycznego, jak również przedsiębiorcy regionu oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.