Udział Pana Konsula w obchodach 95-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich

27.10.2016

26 października 2016 r. Pan Konsul Paweł Kuraszkiewicz wziął udział w uroczystości "Gala 9.5 Zmysły i Żywioły" - zorganizowanej z okazji 95-lecia MTP. Oficjalną część wydarzenia, odbywającą się w Sali Ziemi, zainaugurowali prowadzący: Iwona Kasprzak-Ciesielska, dyrektor marketing MTP oraz Tomasz Wolny, prezenter telewizyjny. Gośćmi honorowymi byli m.in Prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, Konrada Szymański, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Tadeusz Kościński, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.