Udział Pana Konsula Pawła Kuraszkiewicza w 72. Rocznicy Zagłady Więźniów Hitlerowskiego Obozu Sonnenburg

28.01.2017

27 stycznia 2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych więźniów niemieckiego ciężkiego więzienia i Obozu Sonnenburg.W tym roku do Słońska przybyli: przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw z Polski i Niemiec, przedstawiciele Landu Brandenburg, przedstawiciele samorządów województwa, powiatowych, gminnych oraz dzieci i młodzież z Katolickiej Szkoły Bernhardinum z Fürstenwalde. Obchody 72. rocznicy rozpoczęła Msza św. Następnie, na placu przy Muzeum Martyrologii zabrzmiał hymn Rzeczpospolitej Polskiej, po czym głos zabrał gospodarz uroczystości pan Wójt Janusz Krzyśków. Po nim słowa do zebranych wygłosili również Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg w Poznaniu – pan Paweł Kuraszkiewicz oraz Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu pan Andrey Yakovlev. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem na placu przy Muzeum oraz pod pomnikiem przy Placu Kombatantów.