Obochody 73. Rocznicy Zagłady Więźniów Hitlerowskiego Obozu Sonnenburg

27.01.2018